LEGFRISSEBB HÍREK:

A VOLÁNBUSZ tájékoztatója
 
Kormányablakbusz Biatorbágyon
 
HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült a település új településfejlesztési koncepciójának, valamint a településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosításáank és felülvizsgálatának véleményezési tervdokumentációja. 

Az Önkormányzat lakossági fórumot szervez 2018. október 25-én 18,00 órakor a KEK épületében, melyre ezúton meghívjuk. 

 
Makay István alpolgármester tájékoztatója a vízszolgáltatásról, víznyomásról:

Az utóbbi időben ismét kifogás és jogos észrevétel, reklamáció érkezett önkormányzatunkhoz a lakosság részéről, személy szerint én is meg lettem szólítva a vízszolgáltatás csúcsidőben történő hiányosságai miatt és főleg azok részéről, akik többemeletes házak felső szintjein, valamint Herceghalom magasabban fekvő részein laknak. Sokan hibáztatják az önkormányzatot, holott ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb a helyzet.

 Miről is van itt alapjában véve szó?

Herceghalom vízellátásának szolgáltatója az Érd és Térsége Víziközmű Kft. A szolgáltató a vizet az Északdunántúli Vízmű Zrt.-től (ÉDV Zrt.) vásárolja és továbbadja Herceghalom lakosságának eléggé borsos áron. A szolgáltatóval, ÉTV (Érd és Térsége Víziközmű Kft.) hosszú távú szerződést kötött önkormányzatunk, amelyet még elődeink kötöttek meg 2010 előtt. Önkormányzatunk a korábbi lakossági reklamációk miatt, felkérte az ÉTV munkatársait, hogy vizsgálják meg az időszakonként jelentkező vízhiány okait.

 Meghívásunkra, ez év május 24-én megtartott bizottsági ülésén részt vett az ÉTV munkatársa, ahol tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a jelenlegi vízhálózat megfelelő, csupán a településre beérkező vízmennyiség kevesebb, mint amire a lakosságnak szüksége lenne. Megoldásként az időszakosan fellépő vízhiányt, víztorony építésével tudná az önkormányzat orvosolni. Ennek költsége szerény számítások szerint nettó 100 millió forint lenne, vagyis az önkormányzatnak egyedül kellene a műszaki megoldás költségeit finanszírozni. Az egyeztetés során az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ÉDV Zrt-től a csúcsidőszakokban a gerincvezeték mentén, a betápláláshoz közelebb eső települések növekvő vízfogyasztása miatt nem éri el a Herceghalomra érő ivóvíz azt a mennyiséget, amellyel a település valamennyi részére megfelelő nyomással, megfelelő mennyiségű víz érkezhetne.

Megjegyzem, az idők során Herceghalom lakosságának létszáma is jelentősen megnövekedett, ezzel arányosan a vízfogyasztása is. Sajnos önkormányzatunknak nagyon sok olyan kötelező feladatot kell ellátnia, mint pl. utak építése, a várható lakosságszám növekedése miatt bölcsőde építése, óvoda bővítése, víztorony építése és még sorolhatnám. A testület nincs könnyű helyzetben.

 Arról is tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Erdősi László polgármester több hónapja tárgyalásokat folytat a szolgáltatóval ÉTV, illetve az ÉDV Zrt. vezetésével annak érdekében, hogy az ingadozó víznyomás okai megszűnjenek. Jelenleg a TÖOSZ-nál (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) van a szerződésünk és Dr. Schmidt Jenő elnök foglalkozik ügyünkkel.

A tárgyalások során még szolgáltató váltás is szóba kerülhet, amelynek jogi hátterét szakértők bevonásával vizsgáljuk, mert egy élő szerződés megszüntetése súlyos pénzügyi következményeket von maga után. Ahhoz, hogy víztornyot építsünk, először területet kell biztosítani, mert ilyen alkalmas önkormányzati területünk nincs, csak kisajátítással, az állami területből lehet erre alkalmas területet megszerezni.

 Ez nem egy rövid procedúra, és csak utána érdemes a tervezésről és engedélyeztetésről gondoskodni. Az időszakonként jelentkező vízhiány mielőbbi megoldásával foglalkozunk, a tárgyalások és vizsgálatok eredményeiről értesíteni fogjuk a Tisztelt lakosságot.

 Ehhez kérünk türelmet, megértést és támogatást.

 
Tisztelt Lakosság!

Kérjük olvassák el az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fűtési szezon megkezdésével kapcsolatos lakossági tájékoztatóját. 

 
A VOLÁNBUSZ tájékoztatója menetrend változásról!

Menetrend módosítások 2018. november 1-jétől:

 
Pályázati felhívás

Herceghalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet Herceghalom, Sándor udvar 4. szám alatt levő önkormányzati lakás szociális alapon történő, határozatlan idejű bérbeadására.


 
Bölcsődei felvételi tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Herceghalom Község Önkormányzata a településen élő bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását 2019. január 1-től a Mackó Családi Bölcsődével kötendő feladatellátási szerződés útján teljesíti. A vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatnak azon gyermekek részére kell biztosítani a napközbeni ellátást, ahol az azonos címen élő közeli hozzátartozók mindegyike munkaviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban áll; nappali tagozaton tanul és ezt igazolja.

 
Lakossági Elektronikai hulladékgyűjtés

 A Depónia Nonprofit Kft. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladékgyűjtést  szervez az alábbiak szerint:

Időpont: 2018. november 10. szombat  (9-12 óra között)

Helyszín: Herceghalom,  Akácos úti piac területe (ABC mögött)

 
Fogászati szabadság