LEGFRISSEBB HÍREK:

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?

A képre kattintva a Noxious Kft. tájékoztató anyag olvasható válik.

 
A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA HIRDETMÉNYÉNEK KÖZZÉTÉTELE

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hirdetménye a címre kattintva letölthető.

A teljes dokumentáció megtekinthető itt:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-3522-2019

 
Értesítés szúnyoggyérítésről

A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének 22. d) pontja foglaltaknak megfelelően – a méhek védelme érdekében – a Noxious Kft. bejelenti, hogy az alábbi helyeken, időpontokban és irtószerrel földi szúnyogirtást végez.

 

Földi irtás helye: Herceghalom területe

Irtás időpontja: 2019.június 20. (csütörtök)

Kezdés, hivatalos napnyugta előtt 1 órával.

Pótnapok, az ezt követő két nap (péntek vagy szombat), ugyanebben az időben.

Kijuttatás módja: földi melegköd és ULV permetezés

Alkalmazott irtószer: Coratrin szúnyogirtó szer, 0,8 liter/ha

Hatóanyag: Deltametrin

A szer minden repülő rovarra ártalmas!

 

 
Elektronikai hulladék gyűjtése

Időpont: 2019. június 22. szombat 8.00-12-00 óra között a Coop üzlet mögötti piac területén.

 
Értesítés

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Schnaider Lászlóné ünnepi megemlékezése a 25 éves mehrstetteni partnerkapcsolatról az Önkormányzat honlapján, a Hírek, azonbelül a Kulturális hírek rovatban teljes terjedelemben olvasható. 

                                                 Polgármesteri Hivatal 

 
Bölcsődei jelentkezés a 2019/2020. nevelési évre

Tisztelt Lakosok!

Herceghalom Község Önkormányzata a településen élő bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását 2019. január 1-től a Mackó Családi Bölcsődével kötött, illetőleg a várhatóan 2019. őszén beinduló, a volt Ifjúsági Házban működő bölcsődével kötendő feladatellátási szerződés útján teljesíti. A vonatkozó 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatnak azon gyermekek részére kell biztosítani a napközbeni ellátást, ahol az azonos címen élő közeli hozzátartozók mindegyike munkaviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban áll; nappali tagozaton tanul és ezt igazolja.

 
Budakeszi Kormányablak átmeneti ügyfélfogadási időrendje
 
ÉTV Kft. értesítése
 
Az M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése kapcsán elkészített, lakossági egyeztetési tervdokumentáció a 2019.06.11-én 18 órakor tartandó lakossági fórumra

A tervezett közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges Herceghalom hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének) tervezett módosítása az M1 autópálya menti, a bővítéssel érintett területekre.

 

 
HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy a Kormány a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházásként jelölte ki az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont között” közlekedési infrastruktúra fejlesztést, amely érinti Herceghalom Község közigazgatási területét is.

A tervezett közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges Herceghalom hatályos - 2018 decemberében jóváhagyott - településrendezési eszközeinek (településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének) módosítása is az M1 autópálya menti, a bővítéssel érintett területekre.

A tervmódosításhoz elkészítésre kerülő tervdokumentáció a 314/2012. Kormányrendelet 42.§ ún. tárgyalásos eljárás keretében az állami főépítész véleményezteti az államigazgatási egyeztető szervekkel.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017. (III. 20.) számú rendelete szerint az állami főépítészi véleményeztetés előtt a tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti. 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. 06.03-tól - 2019.06.18-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.herceghalom.hu

***

Önkormányzatunk lakossági fórumot is szervez

Időpontja: 2019.06.11-én, 18.00. – 18.30. óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

 Javaslatot, észrevételt tenni a Lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 

2019. 06.18-ig

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

                 

                                                                                                    Erdősi László 

                                                                                                     polgármester