LEGFRISSEBB HÍREK:

Áprilisi liturgikus események
 
Tűzgyújtási tilalom

Tisztelt Lakosság!

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 2017. március 3 napjától országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

 A tűzgyújtási tilalom Magyarország egész területén érvényben van.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

Ezen tilalom hatálya alatt tilos a tűzgyújtás az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

Az országos tilalom a belterületi tűzgyújtásra nem terjed ki, az a helyi rendeletben szabályozott módon lehetséges. 

A Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XII.30.) rendelete a köztisztaságról, a hulladék elszállításáról és az állattartás szabályairól szóló rendelet 10/A. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül kizárólag pénteki napokon száraz, szélmentes időben megengedett.Az égetést a lehető leggyorsabban be kell fejezni és el kell oltani. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

(5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

(6) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

 

 
Tavaszi lomBtalanítás
 
HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2017. április 20. csütörtök 08.00 - 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 08.00 - 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek agusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala tájékoztatója a Herceghalomi Általános Iskola felvételi körzetének kijelöléséről a 2017/18-as tanévre vonatkozóan
 
Februári és március liturgikus rend:
 
Tisztelt lakosság!
 
A közmeghallgatás hanganyaga

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a 2017. január 24-i közmeghallgatás hanganyaga elérhető az önkormányzati portálon a következő hivatkozáson:

http://onkormanyzati.tv/herceghalom/2017_januar_24/

 
A közmeghallgatásról készült hangfelvétel közzététele

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket felvethetik és javaslatot tehetnek. Ezen törvényi kötelezettségének tett eleget 2017. január 24. napján Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Képviselő-testület ülései az Önkormányzat tanácstermében kerülnek megtartásra, ahol a Globomax Zrt. által kiépített professzionális hangrögzítő rendszer által készített felvétel kerül fel a szolgáltató által működtetett Önkormányzati Portálra.

 A közmeghallgatásról készült hangfelvétel, amely elsősorban azt a célt szolgálta, hogy az alapján a polgármesteri referens a törvényi előírásoknak megfelelően a jegyzőkönyvet elkészíthesse. Sajnos a KEK-ben nincsenek meg a tárgyi feltételei annak, hogy professzionális, vagy ahhoz közeli hangfelvételt készítsünk, ezért azt nem kívántuk az Önkormányzati Portálon közzé tenni. (Megjegyzendő, hogy a testületi ülésekről készült hangfelvételek csupán 2016-tól érhetők el az Önkormányzati Portálon, és sajnos a 2016-os közmeghallgatásról készült hangfelvétel sem volt alkalmas arra, hogy azt közzétegyük.)

A lakossági érdeklődésre tekintettel felvettem a kapcsolatot a Globomax Zrt. területi képviselőjével és kértem, hogy biztosítsanak lehetőséget arra, hogy egy olyan hangfelvétel kerülhessen feltöltésre a portálra, amely nem az általuk működtetett rendszerrel került rögzítésre.  A szolgáltató képviselője hozzájárult a hanganyag feltöltéséhez, de kérte, hogy kommunikáljuk a lakosság felé, hogy a hangfelvétel esetleges rossz minősége nem társaságuk felelőssége.

A hangfelvétel várhatóan a jövő hét közepén lesz elérhető az Önkormányzati Portálon, amelyről egy rövid hírben itt tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

 Megértésüket köszönjük.

 Tisztelettel,

 dr. Kovács Judit

jegyző

 

 
Érd és Térsége Víziközmű Kft. közérdekű tájékoztatása