Fórum


Kérdések, javaslatokHozzászólások
Létrehozás dátuma

forumszerkeszto2013 2016.04.07 16:54

Kedves Budai Zoltán!
Egy régebbi testületi ülésen volt napirendre tűzve a 2016. évi lombtalanítás témája. Akkor ott a Képviselő-testület úgy határozott, hogy nem az évek óta megszokott bedarálásos módszert választják, hanem a Depónia Kft-vel köt szerződést a Polgármesteri Hivatal, hogy ők szállítsák el a nyesedékeket és a metszésből származó élő hulladékot. Ennek oka emlékeim szerint a rendelkezésre álló anyagiak szűkös kerete volt, de konkrétan már nem emlékszem.


A cég rendelkezésére álló szállítóeszközök mérete, illetve a munkások kézi rakodásáa tette szükségessé a kisebb és kötegekbe történő kihelyezést. Ez a Depónia részéről érthető kívánság. 
Sajnos a lakosság nagy része ezt a kihelyezési formát nem követte és - mint Ön is tapasztalja - nagy kupacokba rakták ki a levágott ágakat, mint eddig kellett, amikor is bármit le tudott darálni a vállalkozó. 
Tény, hogy április 4-ét megelőző időszakban ezt az elszállítási formát több helyen is hirdette a Hivatal. Olvaható volt a honlapon, a facebookon és egyéb más helyeken.
Önnek igaza van akkor, amikor arra következtet, hogy az akció sok bosszúságot és többletmunkát fog okozni Herceghalomban.
Valószínű, hogy legközelebb más - lehetőleg a jól bevált - módszert alkalmazza majd a Hivatal a lombtalanítás megoldására. Gyanítható, hogy most ez a pénteki napokon lehetséges égetéssel fog megoldódni.

Előzmény
Budai Zoltán 2016.04.07 14:31
Tisztelt Illetékes!

Sok helyen látom, hogy a levágott lomb mennyisége a több köbmétert is eléri (darálatlan formában). Az ágak átmérője elérheti a 10 cm-t, hosszuk pedig akár a több métert is. Múlt évben ezek helyi darálása és elszállítása jól megoldható volt. Az ez évi feltételek (50x70 cm kötegek) teljesen életszerűtlenek. Van ahol legalább félnapos munkával tudnánk csak felvágni erre a méretre, és legalább 40 köteg lenne. Darálás esetén egyébként különben sem hasznos a kötegelés.  Kérem szíves tájékoztatását, hogy miért kellett megváltoztatni a feltételeket, melynek eredményeként most sok helyen rengeteg pluszmunka és el nem szállított lomb keletkezik.
Köszönettel, Budai Zoltán
Előzmény
forumszerkeszto2013 2016.04.07 11:06
Kedves Galai Katalin! Tisztelt érdeklődő lakosság!
A Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülésén, melyen Galai Katalin képviselőként részt vett elhangzott, hogy a Depónia Kft. elszállította az elől a porták elől a gallyakat, melyek a kért módon voltak kihelyezve. Ahol nem, onnan nem szállították el. Bizonyos mennyiség felrakása után a gépjárművük megtelt és az addig összeszedett mennyiséget elvitték. A szállítást folytatni fogják azokról a helyekről, ahol egyrészt még nem voltak, másrészt onnan is csak akkor, ha a megfelelő módon van kitéve a hulladék. 
A Depónia Kft-től kapott információk alapján a mai napon (2016. április 7. 11.15) folytatni fogják a zöld nyesedékek elszállítását. Az elszállítást onnan folytatják, ahol a gépjármű telítettsége miatt abbamaradt-mondta a Depónia ügyintézője.
Ahol már jártak és a nem megfelelő kihelyezés miatt nem vitték el a hulladékot, oda már nem mennek vissza. A mai napon is csak onnan fogják elvinni a hulladékot, ahol a megfelelő módon rakták ki.
Előzmény
Galai Katalin 2016.04.07 08:59
Tisztelt Illetékes!

Ezen helyen tolmácsolom a polgártársaim kérdését a zöld hulladék elszállításával kapcsolatban.

Kérdés: A Depónia Kft mikor szállítja el, az április 4.-re kitett és el nem szállított zöld hulladékot?

Válaszukat köszönve, Tisztelettel, Galai Katalin.
Szendrei Bence 2016.02.25 00:11
Tisztelt Gaál Gábor!

A vizsgáló bizottsággal kapcsolatosan 2016. február 22-én a rendkívüli képviselő-testületi ülésen az alábbi határozatokat hozta a testület.

1. A vizsgáló bizottság munkájáról szóló írásos, valamint szóbeli beszámolómat elfogadta határozatával.

2. Polgármestert a jogalap nélkül szabadságmegváltás címén felvett bruttó összeg (3.822.000,-Ft) 30 napon belül történő megfizetésére kötelezte. Fenntartva a jogot, hogy amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon érvényesítjük az igényt.

3. Egyelőre három árajánlatot kér be a szabadságmegváltás alapjául szolgáló dokumentumok szabályszerűségének megvizsgálására, ugyanis ez nem képezte a vizsgálat bizottság vizsgálatának tárgyát.


Ahogy ígértem Önnek, a lakosságot részletesen egy terjedelmes beszámolóban fogom tájékoztatni személyesen a vizsgáló bizottság munkájáról.

A testületi ülésről készült jegyzőkönyv, valamint határozati javaslatok, amint annak visszahallgatása és lejegyzése, valamint hitelesítése megtörténik a honlapra a Polgármesteri Hivatal felteszi. Természetesen jeleztem, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg, a közösségre való tekintettel.

Üdvözlettel,

Szendrei Bence
Előzmény
Gaál Gábor 2016.02.24 22:17
Tisztelt Képviselőtestület!
A polgármestert érintő forró politikai hangulatban kiemelten fontosabbnak tartom, hogy a polgármester többmilliós értékű vitatott szabadságmegváltásával kapcsolatosan a képviselő-testületi ülésen születt döntést, a feltárt tényeket minél hamarabb, és minél szélesebb körben nyilvánosságra hozzák. Várom szíves tájékoztatásukat itt a fórumon is!
Köszönettel, Gaál Gábor
Gaál Gábor 2016.02.23 14:49
Tisztelt Szendrei Bence Úr!
Köszönöm szíves válaszát a polgármester úr szabadságmegváltásával kapcsolarosan. Ha jól tudom képviselő-testületi ülésen érdemi döntés született az ügyben. Kérném erről szíves tájékoztatását, hiszen közös érdekünk, hogy ez a titkolózás mihamarabb megszűnjön, ne ássa alá még jobban a falu vezetésébe vetett bizalmat.
Köszönettel, Gaál Gábor
forumszerkeszto2013 2016.02.16 09:24

Tisztelt Varga Miklós!
Pál Gábor műszaki előadóval történt egyeztetés kapcsán a következőkről tájékoztatom:


Herceghalom Község területén bármilyen műszaki problémával közvetlen Pál Gáborhoz lehet fordulni. muszak@herceghalom.hu


Az itt bejelentett problémák, feltett kérdések rövid időn belül megválaszolásra kerülnek. A Telekom beruházással kapcsolatban a fenti e-mail címre érkező reklamációk, problémák a fővállalkozó és a beruházó tudomására is jutnak. Köztük és az önkormányzat között napi kapcsolat van. Sok - még fotóval is ellátott - reklamációt tart nyilván Pál Gábor. 
Tehát a Telekom beruházással kapcsolatos kérdését szíveskedjen közvetlen Pál Gábornak elküldeni.


A fentiekhez (fórum szerkesztőként) annyit kívánok hozzátenni, hogy ez a "módszer" nem a nyilvánosság kizárása miatt ajánlott, kizárólag az a célja, hogy lényegesen rövidebb időn belül kapjanak választ a panaszosok.


Előzmény
viklos18 2016.02.13 08:48
Tisztelt Önkormányzat!
A válaszukban lévő információ jelentős részével tisztában vagyok. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az Önkormányzati egyezetések eredménytelenek és értelmetlenek, mert arra kényszerítik a herceghalmi lakosokat, hogy a kivitelezők általi igénytelen munka következményeit tűrniük kell!
Ez már önmagában is minősíti az Önkormányzatot (lásd. korábbi kritikai kommenteket is)!
Magam részéről nem szívesen nézném nyár elejéig a környezetileg eddig rendezett terület építési törmelékkel szennyezett állapotát.
Így ismételten felteszem a T. Önkormányzat felé a kérdésemet KI ÉS MIKOR fogja az építési terület környezeti helyreállítását elvégezni?
Varga Miklós
Előzmény
Szendrei Bence 2016.02.12 12:16
Tisztelt Gaál Gábor Úr!

Először is köszönöm a bizottság tagjai nevében is, hogy a fórumon érdeklődik a témával kapcsolatosan. A polgármester szabadságmegváltásával kapcsolarosan az alábbiakról tudom tájékoztatni.

A bizottság megalakulását követően 5 zárt ülést tartott. A bizottsági üléseken személyek meghallgatása, adatok beszerzése, okiratok átvizsgálása történt.
A vizsgálat célja az eset összes körülményeinek figyelembevételével a tényállás megállapítása, valamint a jogszabályi háttér alapján a tényállásból következtetések levonása.

Az eseti bizottság a Képviselő-testület által meghatározott mandátuma szerint 2015. december 14-én, az utolsó ülésén szűnt meg. Szintén ezen az utolsó ülésén terjesztette elő a vizsgáló bizottság szakértője a szakértői véleményét. A bizottság a szakértői véleménynek, bizottsági jegyzőkönyveknek, és a hivataltól bekért okiratoknak értékelésével a bizottság határozati javaslatokat hozott a Képviselő-testület felé.

Február 9-én tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülés elsősorban ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására, és döntéshozatal céljából kezdeményeztem. Tekintettel arra, hogy a testület két tagja nem volt jelen (Hunya Kriszta egészségügyi okokból, Erdősi László polgármester úr szabadságra ment) ezért Csizmadia Zsuzsanna indítványozta a napirend elnapolását, hogy a teljes testület dönthessen egy-két héttel később. Az indítványnak a fenti érveit a testület többi tagja és jómagam is eltudtam fogadni.

Az ülés előzményeit illetően; február 9-i ülés előtt az akkor szabadságát töltő Erdősi László polgármester úr kérelmet juttatott el hozzám, amelyben kérte a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2012. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján a napirendi pont zártan történő tárgyalását. Mindenesetre ugyan ezen törvény 46. § (2) bekezdésének b.) pontjának utolsó szakaszára tekintettel, a Képviselő-testületnek zártan kellett volna/ kell tárgyalni a szabadság megváltást, választási lehetőséget a tv. nem ad.

A fentiekkel ellentétben a képviselő-testületi, bizottsági zárt ülések jegyzőkönyvein kívül, az ott hozott határozatot/határozatokat közzé kell tennie a hivatalnak, azt bárkinek joga van megismerni. Álláspontom szerint ez az Mötv. szabály vonatkozik a vizsgáló bizottsági ülésekre is.

Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal látja el a képviselő-testület és annak bizottságai vonatkozásában az ügyviteli teendőket, így a közzététel is Hivatal kompetenciájába tartozik.

Amit biztosan ígérhetek Önnek, hogy a következő ülésen - amely a fentiek miatt szintén zárt lesz - a Képviselő-testületi ülésen a testületnek érdemi döntést kell hozni, amely határozatot megismerhetik természetesen.

A vizsgáló bizottság munkájáról a megalakulásától a határozati javaslatának Képviselő-testület elé terjesztéséig bezárólag készül egy beszámoló, ami a Hírmondóban - a testületi érdemi döntést követően - megjelenik.

Amennyiben további kérdései lennének az üggyel, vagy település ügyeivel kapcsolatosan állok rendelkezésére.

Tisztelettel,

Szendrei Bence
tel: 06/20 381-9093
mail: szendrei.bence@herceghalom.hu


Előzmény