Fórum


ÁltalánosHozzászólások
Létrehozás dátuma

Maximus 2020.01.17 08:47

Köszönöm a válaszát.


Hol találok leírást ezekről a csapdákról?


Nem vagyok meggyőződve, hogy nem állatkínzás.


Üdv: Lippai István

Előzmény
forumszerkeszto2013 2020.01.13 12:07

Tisztelt Érdeklődő!


A területileg illetékes vadásztársaság képviselője arról tájékoztatott, hogy Herceghalom közigazgatási területén nem kerültek vadcsapdák kihelyezésre.


A vadásztársaság területén az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a sakálok, amelyek veszélyeztetik a vadállományt, emiatt helyeztek el korábban csapdákat a területükön és február hónapra újabb csapdák kihelyezését tervezik a dávid-majori erdőben, Herceghalom közigazgatási határán kívül.


A helyi fővadász tájékoztatása szerint a csapdákat kb. 10 centiméterre a talajfelszín alatt helyezik el, amelyeket a rajta elhelyezett élelem miatt a sakálok kiásnak. Amikor a vad elkezdi kiásni a csapdán levő élelmet, az azon levő „elsütő szerkezet” lövedéke megöli a ragadozót. A fővadász tájékoztatása szerint az állat nem szenved.


A csapda a Magyar Vadász Kamara által elfogadott és javasolt eszköz, amelyet a vadásztársaság Ausztriából szerez be.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.


Tisztelettel,


dr. Kovács Judit


jegyző

Előzmény
Maximus 2020.01.09 11:41

Igaz e, hogy csapdákat helyeztek el a falu határában?


Milyen csapdákat?


Okoznak szenvedést az állatoknak?


Lippai István


forumszerkeszto2013 2020.01.06 09:43
Tisztelt Érdeklődő!
A honlapon a kérdését követően javításra került a bizottsági ülés időpontja. 


A jegyzőkönyv, mivel 2020. január 3-án pénteken írta alá a bizottsági elnök, a mai napon került fel a honlapra. 

Köszönjük a türelmét. 
Polgármesteri Hivatal. 
Előzmény
ptg 2019.12.19 11:07
Tisztelt válaszoló !

Tisztelettel érdeklődöm, hogy bár az előző kérdésemre sem kaptam ezideig választ, a valóságban melyik időpontban történt meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. december  3/5 ülése ?
Továbbiakban érdeklődöm, hogy mivel a már egyszer köztudottá vált 15 napos közzétételi határidő elmúlt, mikor lehet uezt a jegyzőkönyvet megtekinteni, valamint választ kapni az előző kérdésemre ?


Utoljára szerkesztve: 2019.12.19 11:35
Galai Katalin 2019.12.13 18:33

Mickey Mouse Újra Cincog!VéleményEzúton nyílt levélben osztogat parancsokat utasításokat a jegyző asszony felé... Sőt! – Cassandra jósnő szerepében tetszeleg, idézzük szó szerint levelét:...”Ígéretek fogalmazódnak meg, melyekről már most látható, hogy nem valósulnak meg”... Ő már előre látja, amit az egyszerű herceghalmi lakos nem! Azt nem látja Mickey Mouse, hogy mi az ami meg fog valósulni? Akkor vigyázat! – itt egy új kór lépett fel, latin nevén az „egyirányusz távolbalátikusz”...
A helyesírási hibákat a végére hagynánk, előbb a tartalom...
Egérke a kápolna ügyben próbál most fogást találni. Erről az ügyről pont úgy nincs tájékozódva, mint a kampány alatt néhány helyi kiválósággal karöltve elkövetett rágalmak valódiságáról. Nem is veszik a fáradtságot, egy ügy megismerésére, nem vesznek részt gyűléseken, a rágalmazás a lényeg!
Illetve az adott személy!
Nos! – Mickey Mouse-t szerintünk csak egy gondolat bántja, a szeleken kívül: Csizmadia Zsuzsanna polgármester lett. No meg az, hogy fent nevezettnek a ballábas cipőjében több intellektus van, mint az ő nettó 70-80 (?) kilójában. Ez is egy vélemény!
Csak az nem érthető, ha ennyire tehetséges, ennyire a szívén viseli, kizárólag azon ügyeket, amik bármilyen formában Cs Zs.-hoz kapcsolódhatnának, miért nem indult valamilyen posztért a választáson??? De akár polgármesternek...
A tisztességesség fogalmát itt nem analizálnánk! Csizmadia Zsuzsánál ez annyira rendben van, hogy egy komplett önkormányzati apparátus nyolc éven keresztül, (bár majd beleszakadtak) és az a négy-öt úr a kampány időszak alatt (eljárásukat nem minősíteném ezen írásban), sem tudtak fogást találni...P. S.: Mickey Mouse, figyusz mán: 1. második bekezdésben: iratok hiányában a helyes és nem „irtok hiányában”...
2. tisztázhatóak és nem „tisztázhatók” a helyes...
3. 1-es pontban nyílt után vesszőt kellett volna tenni...
4. kápolna és nem Kápolna a helyes, mert nem tulajdon főnév...
5. hallgassa meg M. I. polgármester (t) E. L. polgármester (t) lenne a helyes, hiányzik a tárgyeset a „t”...
6. főépítész és nem Főépítész (mellesleg: Herceghalomnak nincs főépítésze...), itt is a tulajdonnév és normál főnév összekeverése a gond...
Ezzel kéne foglalkozni, nem Csizmadia Zsuzsával. Vigyázni, nehogy fóbiává váljon az eset, mint szegény Dreyfuss felügyelő esete a Rózsaszín párducban. (Herbert Lom és Peter Sellers játszották, csakhogy ez már lassan nem játék, hanem orvosi eset!)

Utoljára szerkesztve: 2019.12.13 18:37
Előzmény
ptg 2019.12.13 15:59
Tisztelt válaszoló !

Tisztelettel érdeklődöm, hogy a valóságban melyik időpontban történt meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. december  3/5 ülése ?Üdvözlettel
Dévai András
Utoljára szerkesztve: 2019.12.13 16:19
viklos18 2019.12.13 10:02

Vélemény!


Válaszolt a Jegyző a nyílt levelemre! Ugyan nem gyorsan, de legalább válaszolt! Felmerül a kérdés, hogy ez a PR sebesség a jelenlegi rendszer tulajdonsága, vagy belekóstoltunk az új stratégiába? De ha ilyen lesz a jövő, akkor már most kilehet jelenteni, hogy 1 Ft. közpénzt, sem érdemes erre a kommunikációs rendszerre fordítani!


A válasz magában hordozza a településvezetés jövőbeni magatartásának a jegyeit! A csúsztatást, a  felelősség áthárítását, outsider-álarc mögé való bujkálást! Ígéretek fogalmazódnak meg, melyekről már most látható, hogy nem valósulnak meg. Ez a válaszlevél álságossá és hiteltelenné teszi  a polgármester első interjújában elmondott hangzatos szavait, a tisztességről, a vitáról, a becsületről, az őszinteségről a közösségi érdek előtérbe helyezéséről. Erre a vezetésre a Kápolna  ügyeinek zavaros tisztázatlansága (is) okán rá fog égni az elvtelenség, a mutyizás, az cinikus „összekacsintás” stigmája! Pedig ennek a közösségi „játéknak” vannak írott és íratlan szabályai, amit mindenkinek be kellene tartani! Így az ünnepek előtt a jókívánságok mellett javaslom a levél aláírójának is, hogy próbáljanak meg őszinték lenni! Higgyék el, megéri!


Boldog Karácsonyt!


VM

Előzmény
forumszerkeszto2013 2019.12.12 12:25

Tisztelt Varga Miklós úr!


Köszönöm megtisztelő bizalmát, de a jegyzőnek nincs olyan kompetenciája, hogy polgármesteri hozzájárulás nélkül napirendre tűzzön egy lakosság által javasolt témát, amely nem tartozik a törvényben biztosított jegyzői „jogosítványok” közé.


Az Ön kérése azonban e nélkül is megvalósul, mert a Képviselő-testület a 2020. évi belső ellenőrzési tervébe - mint önálló ellenőrzési tárgykört - beemelte a kápolna építésével kapcsolatos pénzügyi ellenőrzést. Emellett a Képviselő-testület döntött arról, is hogy műszaki szakértőt bíz meg a kápolna felújításával kapcsolatos építési munkálatok minőségének felülvizsgálatára.


Remélem, hogy a felsorolt ellenőrzések után mindenki számára megnyugtató válasz születik a kápolna felújításával összefüggésben.


Tisztelettel,


dr. Kovács Judit


jegyző

Előzmény
viklos18 2019.11.25 11:49
Nyílt levél

Dr. Kovács Judit  
Herceghalom Önkormányzatának Jegyzőjéhez.
Tisztelt Jegyző Asszony!

Csak néhány hete vagyunk túl a 2019.-évi Önkormányzati választásokon, amely lehetőséget adott, hogy a település demokratikus módon kinyilvánítsa véleményét az elmúlt 5 éves önkormányzati ciklus munkájáról és megválasza az következő ciklusra a települési önkormányzatot.  
A kampány során a helyi közösségi médiában jelöltek részéről többször felmerült az a tisztázatlan kérdés ami , a temetői Kápolna felújítása körül kialakult! Számomra érthetetlen, hogy a  polgármesteri munkakör átadás-átvételi eljárás során  
a Kápolna felújítás 2014-2017 közötti időszak előzményei ügyirat nem került átadásra!

Ez azt jelentheti, hogy ezek az irtok hiányában a jövőben több millió forint közpénz elköltésének körülményei nem tisztázhatók és a felelősség nem lesz megállapítható!  

Ezért kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt, hivatkozva a Herceghalom Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 10 § (4) bek megfogalmazottakra, hogy szíveskedjen a legközelebbi Képviselőtestületi ülésre a Képviselőtestület elé terjeszteni egy előterjesztést, amely kezdeményezi, a 2019. szept.03-i testületi ülés 12. pont folytatásaként  

1. A Képviselő testület hozzon határozatot, nyílt névszerinti szavazással, hogy jelen nyílt levelemben megfogalmazott kérésem, az Ön előterjesztésében napirendre kerüljön, és megtárgyalás esetén a hozott határozatról.
2. 2014-2019 közötti időszakra vonatkozóan a Kápolna felújításával kapcsolatos pártatlan, és független átfogó pénzügyi számviteli és jogszerüségi vizsgálatot lefolytató bizottság felállítására.
3. A bizottság hallgassa meg M. István volt alpolgármester, E. László volt polgármester, Csizmadia Zsuzsa jelenlegi polgármestert, Dr. Kovács Judit jegyzőt, a pénzügyi csoport vezetőjét, és a települési Főépítész ,a feladat átadás-átvétel körülményeiről, a temetői kápolnájának felújítással kapcsolatosan a megbízottak részéről azon restaurálási, statikai, építészeti szakvéleményeket és az ezen szakvélemények elkészítésére vonatkozó szerződéseket és terveket.
4. A Kápolna felújítására fordított összegek jogszerüségét, figyelembe véve a Közbeszerzési Tv. előírásait, és az Óvoda tető felújításra fordítható pályázati összegek átcsoportosításának jogszerüségét! 
5. Amennyiben a Kt. nem szavazza meg a bizottság felállítását, úgy kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt, hogy kezdeményezzen Állami Számvevőszéki vizsgálatot, annak érdekében, hogy a települési lakosok egyértelmű és világos képet kapjanak a Kápolna felújítás körüli állapotokról.
Herceghalom, 2019. november 25.  
Köszönettel
Varga Miklós