Fórum


ÁltalánosHozzászólások
Létrehozás dátuma

forumszerkeszto2013 2019.11.08 09:09

Tisztelt "Hatvanéves" kérdező!
A törvény értelmében 30 nap áll rendelkezésükre a megválasztott tisztségviselőknek, hogy vagyonnyilatkozataikat leadják. Ennek megfelelően a képviselő testület tagjainak 2019. október 29-től, a külsős bizottsági tagoknak 2019. október 30-tól számított 30 napon belül kell leadni nyilatkozataikat.


Ezt követően kerülhetnek fel a nyilatkozatok a honlapra.
Addig is szíves türelmét kérjük.

Előzmény
Hatvaneves 2019.11.05 21:26
Érdeklődnék, ha, már van " KÉPVISELŐI VAGYON NYILATKOZATOK" menüpont, mikor várható ennek a feltöltése, természetesen a polgármester alpolgármesterek, egyebek vagyonnyilatkozatával.
forumszerkeszto2013 2019.10.11 13:27

 


Tisztelt Érdeklődő!


 


Valóban a képviselőknek lehetősége van az Önkormányzat mobilflottájához csatlakozni és így egy kedvezőbb díjú előfizetésre szert tenni. Havonta az Önkormányzat minden egyes, a flottához tartozó személy részére kiszámlázza a tárgyhavi díjakat.


 


A Pénzügyi Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a befizetéseket, az esetleges elmaradásokat és időről időre figyelmezteti azokat, akik késnek a befizetésekkel.


 


Valóban volt olyan képviselő, aki az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt a befizetésekkel, de a ciklus végén megtörtént a számlaegyeztetés és folyamatban van a fennmaradó tartozás kiegyenlítése.


 


Tisztelettel,


 


dr. Kovács Judit


jegyző

Előzmény
Megleptek 2019.10.10 10:38
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző Asszony!

Tudomásom szerint jelenlegi képviselőink közös mobilflottához tartoznak, amelynek keretében a képviselők a rájuk eső részt az Önkormányzatnak befizetik.
Van olyan képviselő, aki ennek csak jelentős késéssel tesz eleget? Tájékoztatást szeretnék kérni, miszerint 2018 év eleje óta fordult-e elő ilyen késedelem. Amennyiben igen, kit érint, mekkora késedelem, illetve rendszeres ( esetleg folyamatos) a nemfizetés? 
Köszönöm!

ptg 2019.08.26 16:10
Tisztelt jegyző Asszony!

Köszönöm válaszát, de mint azt már többször - ezen a felületen is - leírtam, a felújítás, valamint a leendő átépítés miatti forgalmi túlterhelésre nem egyedül, magányos szamurájként, hanem az érintett települések polgármestereinek közös összefogásával szükséges intézkedéseket kicsikarni az erre a célra rendszeresített hatóságoktól (közútkezelő, megyei, városi rendőrkapitányságok és nem utolsósorban a települési önkormányzatok). Csak parciális(helyi) megoldások semmit sem érnek.
Kérem szíveskedjen az ehhez szükséges jogi lépéseknek utána nézni és a Képviselő Testület tagjait ezekről a lehetőségekről tájékoztatni, hogy felelős döntéssel tudjanak  a megnövekedett átmenő forgalom szabályzására intézkedéseket hoz(at)ni.

Köszönöm, üdvözlettel
Dévai András
Előzmény
forumszerkeszto98 2019.08.21 19:27
Tisztelt Dévai András!

Természetesen nem csupán annyi történt, hogy az Ön javaslatait továbbítottuk az illetékes hatóság felé. 

Polgármester Úr levélben foglalta össze azokat a lakossági panaszokat, amelyek az autópályán bekövetkezett balesetek és az ennek nyomán fellépő torlódások miatt a településen nehézséget okoznak, különös tekintettel arra, hogy ilyen esetekben az autópálya teljes forgalmát átterelik a település fő utcájára, amely egyfelől mérete és burkolata miatt nem alkalmas nagy tehergépjárművek közlekedésére, másfelől fontos hangsúlyozni, hogy ezen az útvonalon közelíthető meg a település általános iskolája és óvodája. Jogos az a lakossági félelem, hogy egy átterelés alkalmával, a helyismerettel nem rendelkező gépjárművezetők nem fordítanak kellő figyelmet a gyermekekre és más közlekedőkre, és emiatt súlyos tragédiák is történhetnek.

Felhívtuk Kapitányságvezető Úr figyelmét arra is, hogy Herceghalom teljes településre súlykorlátozással szabályozott behajtás korlátozás van érvényben, amelyet egy terelés alkalmával általában senki nem vesz figyelembe, erre tekintettel kértük az Illetékest, hogy fokozott rendőri jelenlétet biztosítson az útépítés mellett és a település területen. Polgármester úr kéréséhez kapcsolódóan  küldtük meg az Ön forgalomszervezési javaslatait azzal, hogy a lehetőségek szerint vegyék figyelembe az abban foglaltakat.

Tisztelettel,

dr. Kovács Judit
jegyző
Előzmény
ptg 2019.08.16 13:41

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt jegyző Asszony!
Az Önökhöz eljuttatott, az 1.sz főközlekedési út forgalmával foglalkozó legutóbbi leveleimre kapott válaszokkal nem vagyok megelégedve.


Véleményem szerint Önöknek nem az a feladata, hogy kézbesítő postásként az Önök által illetékesnek ítélt címzetthez eljuttassák ezeket a lakossági észrevételeket, javaslatokat, hanem az, hogy a község lakosainak az érdekeit képviselve személyesen járjanak el minden olyan ügyben, amelyet közügynek minősítenek/érdemesítenek.
Az 1.sz főközlekedési út forgalmának szabályozása a felújítás, valamint a tervezett szélesítés miatt is ilyen fogalomkörbe sorolható, azzal, hogy nem csak kis közösségünk érdeke, hanem Tatabányától Biatorbágyig az összes lakott településé, melyeket a megnövekedő átmenő forgalom okozta környezeti terhelés hátrányosan érint.
Éppen ezért szerintem ezen települések vezetőinek nem postásként, egyedi szélmalomharcosként, hanem közösen kell(ene) fellépniük a forgalomszabályozásra hivatott szervezeteknél.
Nem látom be, hogy miért nem lehet összefogva az érintett települések vezetőivel, közösen kidolgozott javaslatot letenni az érintett hatóságok elé a mielőbbi megoldás érdekében, hiszen nem csak ritka eseménysorozatról lévén szó, minden településen ugyanazok a következményei az időszakos túlterheltségnek.
Kérem tehát, hogy hivatali jogkörükben és az érintett többi település vezetőivel közösen eljárva tegyenek meg mindent a leveleimben leírt problémák mielőbbi kedvező megoldására, a forgalomtechnikai, szabályozási módosítások bevezetése érdekében.


Üdvözlettel


Dévai András

Utoljára szerkesztve: 2019.08.16 18:29
ptg 2019.08.15 12:02

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt jegyző Asszony!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy ma Bicskén jártam és azt tapasztaltam, hogy az 1.sz főút teljes Bicskei átmenő szakaszán a 8101-es út Bicskei behajtójától egészen a körforgalomig, tehát a mezőgazdasági területek között is 60 km/ó sebeségkorlátozást léptettek életbe. Kérem tehát Önöket, hogy hasonló intézkedéssel óvják az 1.sz főút középvonalától alig 40 méterre elhelyezkedő lakóházainkat a buszmegállótól egészen a megyehatárig és hasonló sebességellenőrzési sűrűséggel, mint azt teszi a bicskei kapitányság állománya, ellenőriztessék a korlátozás betartását.
Ez az intézkedés nemcsak zaj és rezgésvédelmi okokból szükséges, hanem óvja lakóterületünk levegőtisztaságát is, ezen káros hatások csökkenését vonja maga után. A bicskei példa mutatja, hogy a helyi önkormányzat ésszerű, előrelátó gondoskodása kivitelezhető, a közúti igazgatósági illetékesek meggyőzhetők az intézkedés szükségességéről.
Jelenleg alig kilenc napja folyik az M1 autópálya felújítása, szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy az elkövetkező években tervezett pályaszélesítéssel hasonló terelések járnak együtt, tehát a mostani intézkedések akkorra már bevett gyakorlatnak számítva szükségszerűen és automatikusan javítják az említett településrész lakóinak életkörülményeit.
Köszönettel
Dévai András

Utoljára szerkesztve: 2019.08.15 12:03
forumszerkeszto2013 2019.08.15 10:24

"Tisztelt Dévai András!
Kérését és javaslatait továbbítjuk az illetékes rendőrkapitányság felé.
Tisztelettel,
dr. Kovács Judit jegyző"

Előzmény
forumszerkeszto2013 2019.08.15 09:56

"Tisztelt Turi János! 


Természetesen a kellemetlen szagokat mi is éreztük, de eddig csak a médiában megjelent hivatalos tájékoztatást ismertük.


 A mai nap folyamán telefonon érdeklődtem mind a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, mind a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának levegő tisztasággal foglalkozó munkatársainál. Sajnos egyelőre még nincsenek információik a szag forrásáról, annak ellenére, hogy a korábban trágyalével „kezelt” egyes területeken a napokban helyszíni szemlét is tartottak. Azt mindkét kormányhivatal megerősítette, hogy eddig hozzájuk hivatalos bejelentés nem érkezett, amely alapján megtalálhatták volna a konkrét helyszínt.


Amint autentikus információval rendelkezünk a problémát illetően, itt az Önkormányzat honlapján megosztjuk a lakossággal.


Addig is szíves türelmét kérem. 


Tisztelettel,


 dr. Kovács Judit jegyző"
Előzmény