Fórum


ÁltalánosHozzászólások
Létrehozás dátuma

forumszerkeszto2013 2017.04.11 06:56

Tisztelt dr. Kiss Szilárd!


Ön engem közokirat-hamisítással vádol, amely a  Btk.-ban nevesített bűntett.


Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben Önnek bűncselekmény elkövetéséről tudomása van, törvényi kötelezettsége az illetékes hatóság felé bejelentést, feljelentést tenni.


Végezetül ezúton kijelentem, hogy nem követtem el közokirat-hamisítást.


dr. Kovács Judit jegyző

         
       (Herceghalom jegyzőjének megbízásából: Szabó György fórum moderátor)

Utoljára szerkesztve: 2017.04.11 06:56
Előzmény
sealee 2017.04.07 17:15
Kedves Herceghalmiak!

Közokirathamisítást követett el dr. Kovács Judit herceghalmi Jegyző?

Ha érdekelnek a részletek fényképekkel alátámasztva, akkor csatlakozzanak, és nézzék meg saját szemükkel!

dr. Kiss Szilárd


Utoljára szerkesztve: 2017.04.07 17:57
forumszerkeszto2013 2017.01.15 10:01

MEGHÍVÓ
Herceghalom Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja és szeretettel várja a község lakosságát
2017. január 24-én kedden 18.00 órakor a Kulturális Egyházi Központban
rendezendő falugyűlésre és közmeghallgatásra.


Tervezett program:
• 2016. év gazdasági beszámoló
• a 2017. év tervei
• Fórum
Előadó, a fórumot vezeti: Erdősi László polgármester
Meghívott vendégeink:
Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő
Dr. Szelenczy Gabriella Pest megyei
Kormányhivatal Budakeszi Járási
Hivatalának vezetője
A hulladékszállítást végző szolgáltató képviselője (Deponia Kft.)
Érd-és Térsége Vízi közmű Kft. képviselője
A Budaörsi Rendőrkapitányság képviselője
A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője
Dr. Pintér Márk háziorvos,
Dr. Száray Eszter gyermekorvos,
Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos
A herceghalmi intézményvezetők
Az egyházak vezető lelkészei
A civil szervezetek vezetői
A herceghalomi köztemető üzemeltetője
A Bereax Bt. ügyvezetője


Herceghalom Község Önkormányzata

Turul 2017.01.15 09:11

         Tisztelt Polgármester úr!


Ma Hazánkban, meggyőződésem szerint ártatlan emberek vannak börtönbe zárva, súlyos ítéletre várva, olyanok, akik bátran, elkötelezve kiálltak hitük és meggyőződésük szerint azért, hogy élni és dolgozni csak egy demokratikusan, az társadalom érdekeit képviselő és azt biztosító jogállamban és kormányzás alatt lehet. Ők vállalták 2002-2010 között, hogy kiállásukkal kifejezik a többség akaratát, hogy annak a politika tömörülésnek minél előbb távoznia kell a hatalomból.


Küzdelmük nem volt hiába való, hiszen 2010-ben egy reménysugár jelent meg számunkra. Azt hittük, hogy megszabadulunk attól a hatalmi elittől, aki egyre jobban eladósította az országot, nyilvánvalóan súlyos pénzügyi visszaéléseket követett el, 2006 okt. 23-án, Nemzeti ünnepünkön, aljas módon bántalmazott, nyomorékká tett embereket. Vártuk a felelősségre vonást, de nem ezt!


Bűnösök szabadlábon, ártatlan honfitársaink börtönben vannak.


Kérem Önt, mint egy elvei mellett elkötelezett, Hazáját szerető és féltő, a településünk vezetésével megbízott, felelősen gondolkodó személyt, hogy csatlakozzon Herceghalom Testületével egyetemben Franka Pál Tibor, Kerepes polgármesterének felhívásához!


Szabadságot minden politikai fogolynak Magyarországon!


Kelt: Herceghalom, 2017. január 13.


 


                                        Tisztelettel: Turi János


 


 


FELHÍVÁS


Kerepes Város polgármestere és aljegyzője felhívással fordul Magyarország minden önkormányzatának képviselő testületéhez és közgyűléséhez, hogy határozati javaslat formájában, a mellékelt Előterjesztés és Határozat figyelembe vételével tisztelettel kérjék fel Dr. Áder Jánost, Magyarország államfőjét, Dr. Kövér Lászlót, Magyarország Országgyűlésének elnökét, hogy a nemzeti érdekek figyelembe vételével, a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, a nemzeti megbékélés előmozdítása céljából tegyék meg a megfelelő intézkedéseiket, és akár együttesen terjesszenek elő törvényjavaslatot annak érdekében, hogy Magyarország Országgyűlése törvényalkotás útján gyakoroljon közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő időszakban elkövetett, politikai ellenállásként is értékelhető cselekmények miatt indítható, indított és már lezárt büntetőeljárások vonatkozásában.


Kerepes, 2016. december 05.


 


Franka Pál Tibor                                                  Dr. Fila László


    polgármester                                                          aljegyző

sealee 2017.01.14 14:37

Jó napot kívánok!

Tájékoztatok Mindenkit, hogy dr. Kovács Judit Jegyző, és Erdősi László Gábor Polgármester Úrral szemben rágalmazás bűncselekményének alapos gyanúja miatt magánindítványt (feljelentést) terjesztettem elő a mai napon. A lakosságot ennek tárgyában a fejleményekről tájékoztatni fogom! Továbbra is biztatok mindenkit, hogy éljen a demokrácia adta jogaival, és amennyiben véleménye van, úgy bátran nyilvánítson véleményt a megfélemlítések ellenére, ugyanis amennyiben bárki megrémül a Jegyző asszony által kilátásba helyezett szankcióktól, úgy azt fogadja el, hogy településünkön nem érvényesülhet a demokrácia. Ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat! A Herceghalom Cenzúra Nélkül Facebook csoportban a demokrácia továbbra is él! 


Személyiségi jogaim megsértése miatt sérelemdíj iránti igényt is elő fogok terjeszteni Herceghalom Közszég Önkormányzatával szemben, ezen felül az Alapvető Jogok Biztosához fordulok véleménnyilvánítási szabadságunkhoz fűződő alkotmányos jogaink korlátozása miatt. A TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) szervezetéhez fordulok alkotmányos jogaink elnyomása miatt. Az Önkormányzat gazdálkodása jogszerűsége felülvizsgálata érdekében az Állami Számvevőszék eljárását kezdeményezem. Ezen kívül egyéb ügyekben rendelkezésemre álló bizonyítékok kapcsán további feljelentések megtételét mérlegelem fent nevezettekkel szemben.


Ezen felül felszólítom Herceghalom Község Önkormányzatát, hogy a Képviselő-Testület ülésének hanganyagát távolítsák el a http://onkormanyzati.tv/herceghalom/2017_januar_12 webcímről, ugyanis az az én, és más demokratikus jogait gyakorló személyek személyiségi jogait sértő kijelentéseket tartalmaznak!


Bejegyzésemet Csizmadia Zsuzsa Képviselő Asszony szavaival zárom: " Egymást ekézzük, és akkor egy harmadikra mutogatunk, hogy ő ír rosszat rólunk a Facebookon. Itt nem az a probléma. Itt az a probléma, hogy nem tudunk együtt dolgozni.És ezt ki kell mondani. Mert állandóan egymást sértegetjük.”" (2 óra 10 perc 40 másodpercnél)

Szép hétvégét Mindenkinek!

Kiss Szilárd


sealee 2017.01.13 18:12

Tisztelt Jegyző Asszony,


Én úgy tanultam, hogy mielőtt egymáshoz szólunk, előtte köszönünk, így – Önnel ellentétben - ennek megfelelően jártam el az imént.


Tekintettel arra, hogy az általam közöltekre reagál, így bejegyzését úgy értelmezem, hogy azzal engem szólított meg.


„Valótlan az az állítás, hogy a Képviselő-testület jegyzői nyomásra, a jegyző által javasolt céget választotta ki a belső ellenőrzés elvégzésére.”


Kérem jelölje meg, hogy hol állítottam ezt! Én a következőket állítottam: „Hangsúlyozandó, hogy ki bízta meg a céget? A Jegyző! Ki fizette a céget? Az akit ellenőrzött, azaz az Önkormányzat” Nem Ön javasolta a 4 céget?  Nem mellesleg a Jegyző által javasolt cégek közül kellett választania a Képviselő-Testületnek?


 


„   A bejegyzés azt állítja, hogy az önkormányzati portálra elhelyezett hanganyag „durván megvágott, azaz cenzúrázott”.”Kéretik meghallgatni a felvételt 1 óra 52 perc 3, és 1 óra 52 perc 6 másodperc között. Hunya Krisztina Képviselő Asszony kérdésére a Polgármester Úr válasza eközben hallható/nem hallható. Itt azonban hallható egy „ugrás” a felvételben. A Polgármester Úr válasza nem hallható tisztán, és úgy hallható, hogy két teljesen eltérő térzaj követi egymást. Senki nem mondta azt, hogy a felvételt az azt  közzé tevő szervezet vágta volna meg, így az ő megkérdezésük e tekintetben általam értelmezhetetlen.


„A ülés hanganyagából kiragadott mondatokra nem kívánok reagálni, helyette összefoglalom álláspontomat az üggyel kapcsolatban.”


Miért, a kiragadott mondatok nem Öntől származnak?


„Hangsúlyozom, hogy ezzel az időszakkal kapcsolatban semmiféle kifogás nem merült fel, az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy a korábbi időszak esetleges hiányosságainak eltussolása nem áll érdekemben.”


Erről más a véleménye többek között Hunya Krisztina Képviselő Asszonynak is, nekem is, és még számos herceghalmi lakosnak.


„ Hunya Krisztinát hozzászólását hibásan idézi, ugyanis a Képviselő Asszony nem mondta az Ön által idézett mondatot: „Köszönöm a jegyzőnek, hogy kiáll a jogszerűtlenségek mellett.”


Hunya Krisztina képviselő Asszony hozzászólása a következőképpen hangzott: „Nem a mostani jegyzőnek kell megvédeni a mundér becsületét, de köszönöm, hogy próbál kiállni az előző évek jogszerűtlensége mellett.”” Álláspontom szerint a két mondat teljesen mást jelent…. „


 


Jegyző Asszony! Ön valóban azt hiszi, hogy Önt bárki meg kívánja dicsérni azért, mert „próbál kiállni az előző évek jogszerűtlensége mellett”?


„Egyidejűleg tájékoztatom, hogy bár a Képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, a felmerült kérdésekre tekintettel kértem az ellenőrzést lefolytató társaság ügyvezetőjét, hogy a Csizmadia Zsuzsanna által átadott listát vizsgálja meg és az abban szereplő adatokra vonatkozóan egészítse ki jelentését.  A kiegészítő szakértői véleményt a Képviselő-testület elé tárom, és a testület határoz annak elfogadásáról, illetve az esetleges további lépésekről. „


Örömmel értesülök arról, hogy nem csupán a „jogszerűtlen” (Ön állította többször, hogy tudja, hogy a kifizetések azok voltak) kifizetések felett történő elsiklás, hanem a Mötv. 81.§ (3) bekezdésének e) pontja szerinti feladatára is koncentrál, miszerint „jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő”.


 


EGYEBEKBEN TÁJÉKOZTATOM, hogy a tegnapi nap során Ön az ülésről készült hangfelvétellel bizonyíthatóan nagy nyilvánosság előtt – nyilvános ülésen, nevünket többször hangoztatva - azt állította, hogy én, továbbá Galai Katalin, és Varga Miklós is Önnel, valamint a Képviselő-Testülettel, és a korábbi Jegyzővel szemben rágalmazást, becsületsértést követtünk el. Ezen felül Ön, mivel élünk a szabad véleménnyilvánításhoz való jogunkkal előadta, hogy fent említett bűncselekmények miatt történő feljelentésünk tárgyában ügyvédi szaksegítséget kér. Ezen felül elmondta, hogy : „Ha a Bíróság ezt kimondja, akkor meg fogja gondolni, hogy mit ír. Más visszatartó erő nincs csak ez!” Én ugyanúgy Jogász vagyok, mint Ön! Nem érzem szükségességét annak, hogy szaksegítséget igényeljek. Az Ön által tett kijelentés, miszerint engem (másokkal egyetemben) bűncselekmény elkövetőjeként titulált álláspontom szerint nem kizárható, hogy megvalósította a rágalmazás bűncselekményének privilegizált alakzatát, továbbá személyiségi jogomban is mélyen megsértett, és korlátozni kívánta szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogunkat. Ennek tárgyában tudatom Önnel, hogy mérlegelem – szaksegítség nélkül – hogy Önnel szemben magánvádat, továbbá sérelemdíj iránti igényt terjesztek elő, illetve az Alapvető Jogok Biztosához fordulok megfélemlítésünk kapcsán.


 


Munkásságához további sikereket kívánva,


 


Üdvözlettel,


 


Kiss Szilárd

forumszerkeszto2013 2017.01.13 14:11

Tisztelt Túri János!


Az Ön által megküldött felhívást továbbítottuk a Képviselő-testületnek.


Üdvözlettel,


                         Erdősi László   polgármester

forumszerkeszto2013 2017.01.13 14:11

A belső ellenőrzés kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a település lakosságát.


 


Valótlan az az állítás, hogy a Képviselő-testület jegyzői nyomásra, a jegyző által javasolt céget választotta ki a belső ellenőrzés elvégzésére.


  Jelen tájékoztatás minden állítása dokumentumokkal és a 2016. szeptember 6-i, illetve a 2016. december 13-i képviselő-testületi ülések hangfelvételével igazolható.


2016. augusztus 11. napján körlevélben kerestem meg a Budakörnyéki Önkormányzati     Társulás jegyzőit, melyben kértem, hogy javasoljanak olyan belső ellenőrzést végző cégeket, amelyeknek munkájával elégedettek voltak. A kilenc település jegyzője összesen négy társaságot javasolt, akiknek 2015. augusztus 15-én elküldtem ajánlatkérésünket.


2016. augusztus 26. napján a beérkezett négy ajánlat alapján elkészült az előterjesztés, amely a képviselőknek történt megküldéssel egyidejűleg az Önkormányzat honlapjára is felkerült.


   A PTB elnökének 2016. augusztus 29-én írásban kérte, hogy az előző évben belső ellenőrzést végző cégtől is kérjek árajánlatot. Nem értettem egyet az Elnök Asszonnyal és ennek hangot is adtam. Két érv is szólt az ellen, hogy Elnök Asszony kérésének eleget tegyek. Álláspontom szerint a verseny tisztaságát sérti az ajánlatkérés, tekintettel arra, hogy augusztus 26-tól a honlapon megjelent előterjesztésben az árajánlatok mindenki számára elérhetővé váltak. Másfelől az Elnök Asszony által javasolt társaság egy általános tanácsadó cég, amely 2015-ben is külső alvállalkozóval végeztette el a belső ellenőrzési feladatokat, ezzel szemben az előterjesztésben szereplő cégek mindegyike könyvvizsgálói és belső ellenőrzési feladatok ellátására szakosodott. Sajnos nem tudtam Elnök Asszonyt meggyőzni, ezért minden meggyőződésem ellenére 2016. augusztus 30. napján elküldtem az ajánlatkérést az Elnök Asszony által megjelölt cégnek.


   A 2016. szeptember 6-i ülésen egyértelműen kinyilvánítottam, hogy a négy, határidő előtt beérkezett árajánlat közül bármelyiket támogatni tudom, tekintettel arra, hogy egyik cég sem dolgozott korábban az Önkormányzatnál, így valamennyi ismeretlen számunkra.


   A bejegyzés azt állítja, hogy az önkormányzati portálra elhelyezett hanganyag „durván megvágott, azaz cenzúrázott”.


Az ügyben megkerestük a szolgáltatót azzal, hogy Önkormányzatunkat az a vád érte, hogy a testületi ülések feltöltésekor megvágott anyag került a honlapra. Kérdésünkre a szolgáltató a következő választ adta:
   „Az Önkormányzati TV ahogy az oldalon feltünteti, "a beadott anyagokat nem vizsgálja és lektorálja, annak tartalmát szerkesztői változtatás nélkül teszi közzé". A feltöltés menete az, hogy a hozzánk beérkező anyagokat kollégáink egy alkalmazás segítségével változtatás nélkül áttöltik az önkormányzati tv-re. A lejátszás közben tapasztalható időnkénti néhány másodperces megakadás nem vágás vagy módosítás következménye, hanem egy technikai sajátosság. Ahogy bizonyára Ön is látta, oldalunk publikációt biztosít képi és hanganyagoknak egyaránt, melyek a testületi ülések menetéből következően nem ritkán 6 órát meghaladó terjedelműek. Tapasztalataink szerint nézőink teljes terjedelmében az ilyen anyagokat ritkán nézik/hallgatják végig……….”
   A ülés hanganyagából kiragadott mondatokra nem kívánok reagálni, helyette összefoglalom álláspontomat az üggyel kapcsolatban.


   A belső ellenőrzés a 2011-től 2015-ig terjedő időszakot öleli fel.  Én 2015 augusztusának végén kaptam meg jegyzői kinevezésem, tehát a 2015. szeptemberétől 2015. decemberig terjedő időszakra vonatkozó megállapítások érintik az én jegyzői munkámat. Hangsúlyozom, hogy ezzel az időszakkal kapcsolatban semmiféle kifogás nem merült fel, az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy a korábbi időszak esetleges hiányosságainak eltussolása nem áll érdekemben.


Hunya Krisztinát hozzászólását hibásan idézi, ugyanis a Képviselő Asszony nem mondta az Ön által idézett mondatot: „Köszönöm a jegyzőnek, hogy kiáll a jogszerűtlenségek mellett.”


   Hunya Krisztina képviselő Asszony hozzászólása a következőképpen hangzott: „Nem a mostani jegyzőnek kell megvédeni a mundér becsületét, de köszönöm, hogy próbál kiállni az előző évek jogszerűtlensége mellett.”


Álláspontom szerint a két mondat teljesen mást jelent….


   Egyidejűleg tájékoztatom, hogy bár a Képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, a felmerült kérdésekre tekintettel kértem az ellenőrzést lefolytató társaság ügyvezetőjét, hogy a Csizmadia Zsuzsanna által átadott listát vizsgálja meg és az abban szereplő adatokra vonatkozóan egészítse ki jelentését.  A kiegészítő szakértői véleményt a Képviselő-testület elé tárom, és a testület határoz annak elfogadásáról, illetve az esetleges további lépésekről.


 


 dr. Kovács Judit jegyző

Előzmény
sealee 2017.01.09 22:23

Herceghalom Cenzúra Nékül Facebook csoportban (ahova bárki csatlakozhat, és ahol bármit megbeszélhet) a következő bejegyzést tettem közzé:

NEM AZZAL VAN BAJOM, HOGY A FOCICSAPAT PÉNZT KAPOTT, DE KÉREK MINDENKIT, HOGY GONDOLKODJUNK! Mi is hangzott el az Önkormányzat  DURVÁN MEGVÁGOTT , AZAZ CENZÚRÁZOTT 2016. december 13.-i ülésén?


Egy cég elvégzett egy „szúrópróba” szerű ellenőrzést az Önkormányzat „pénzköltései”, és azok dokumentálása vonatkozásában. Hangsúlyozandó, hogy ki bízta meg a céget? A Jegyző! Ki fizette a céget? Az akit ellenőrzött, azaz az Önkormányzat. Mit állapított meg ez a jelentés? Nagyon csúnya visszásságot tárt fel, még úgy is, hogy fogták a kezét, és ismerős is volt, ellenben kutató munkája eredményének összegzésében mégis azt mondta, hogy minden rendben van. Erről szavaztak a Képviselők, hogy elfogadják-e azt, hogy minden rendben van? 4 Igen, 2 Nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták. Hogy ki a 4 igen, talán mindenki tudja. Hogy egy fő (véleményem szerint Szendrei Bence) miért tartózkodott azt talán jóval kevesebben.


A következő mondatokat a hangfelvételről emeltem ki: „Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása nem volt teljeskörű”.


Amit a  Jegyző kimondott: „Jogos kifizetés, de nem jogszerűen lett kifizetve”, „Indokolt kifizetés, csak nem szabályos”…”Van olyan tömb, ami véletlenül kimaradt”…”Mindenki tudta, hogy ezt fogják találni. Ezeket a problémákat mindenki tudta előre”…”Ezek nem olyan súlyúak, hogy ezekből ügyet kellene csinálni”


Amit a Polgármester mondott: „Nem vitatom, hogy nem volt jogszerű”, „Kár csinálni további vizsgálatot, mert az többe kerül”


Amit Erdősi László mondott: „ Hibákat feltárta. Ezután majd jól csináljuk. Nekünk eddig tartott a feladatunk. Szerintem zárjuk le.”


Amit Hunya Krisztina mondott: „Köszönöm a Jegyzőnek, hogy kiáll a jogszerűtlenségek mellett” (Irónikusan mondta)


Csizmadia Zsuzsa: „Ha elfogadjuk, akkor mi leszünk a bűnösök?”…” Az összefoglaló szerint minden rendben volt, de ez nem igaz”…”A megállapítás, és az összefoglaló értékelés nincs szinkronban”…”Szemet kell hunyni”…”Szabályszerűtlen kifizetések történtek”…”Büntető feljelentés, rendőrség, ügyészség, hova menjünk???”…


Mi is volt a probléma röviden? Az Önkormányzat a MI pénzünkből költ, költött. Tette ezt úgy, hogy jogszerűtlenül juttatott pénzeket adott személyeknek. Aztán a könyvelésébe „elsusmutolta”, erre most kibukott. Ha csak ezt a két-három millió forintnyi összeget fizette ki jogszerűtlenül az is baj. De ha ennyit kifizetett jogszerűtlenül, akkor mi zárja ki azt, hogy nem fizethetett ki többet is? Mit akar az akinek ez kellemetlen? A Jegyző, a Polgármester, Erdei képviselő? Zárjuk le, fedjük el, majd legközelebb másképp csináljuk. Vajon miért? A Jegyző által megvezetett Képviselő, aki a tisztesség útját járja mit reagál? Tanácstalan. Látja a visszásságot, de azt sem tudja, hogy mit kell tenni ez esetben, kihez lehet fordulni.


MEGVÁGOTT FELVÉTEL: A felvétel, miután Hunya Krisztina igencsak kompromittáló kérdést tett fel a Polgármesternek meg lett vágva. 1 óra 48 perc 49 másodpercnél. Véleményem szerint tisztán hallható.  Aki azt mondja, hogy nem, attól kérdezem, hogy hol van a Polgármester válasza. Ez lenne az átlátható közigazgatás Herceghalmon?


Nem az a baj, hogy az Önkormányzat pénzt fizet(ett) a (volt) Focicsapatunknak. Fizessen, ha van miből. Fizessen százszor ennyit! LEGÁLISAN!!! De nem jogszerűtlenül! Miért? Mert, az, ha így kifizethet 300 ezret, akkor 3 milliót, és 30 milliót is ki tud fizetni bárki másnak. Abból a pénzből, amit éppen az iskolára, az utakra, az egészségügyre, amit Herceghalom lakosságára lehetne költeni. Véleményem szerint, ha ezt valaki nem érti, akkor annak csak a saját ügye fontos, és nem a közösség ügye! Herceghalmi Polgártársaim! Tényleg egy ilyen vezetés kell Nektek? Tényleg tűritek azt, hogy mindenféle szenny napvilágra kerül, és hagyjátok? Miért hiszitek azt, hogy ha ma, vagy holnap épp a PM kegyeiből épp könnyebb, az jobb lesz a gyerekeiteknek is hosszútávon? Nem ők a legfontosabbak? Nem látjátok, hogy a Jegyző, és a Polgármester megvezetik, még a többi Képviselőt is?  Nem akarjátok tudni, hogy mi is zajlik valójában a Gesztenyés út 13.-ban? Képviselők! Feljelentési kötelezettségetek van! Miért nem éltek vele? Miért nem él vele az a kettő, aki ellene szavazott? Úgy érzitek, hogy erkölcsileg mentesültök azzal, hogy a NEM gombra nyomtatok? Hát NEM, ugyanúgy a mutyit támogatjátok mindaddig, amíg házon belül kívánjátok elrendezni az egyre növekvő halmot!  Rendet tehetnétek Ti is, de magasról tesztek a FALU-ra, és az eskütökre! 

forumszerkeszto2013 2016.11.08 15:26

Tisztelt „Lakopark27”!


A Képviselő-testület 2016. október 4-i ülésen került megvitatásra az „Önerő biztosítása a „Büszkeségpontok” létrehozása című, KKETTKK-56P-02 számú pályázathoz” című előterjesztés.


A pályázat úgynevezett „kis értékű” pályázat, amely nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény hatálya alá.


A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által odaítélt támogatás teljes összege 4 435 254 Ft, amelyhez az önkormányzat további 500 ezer forintot biztosít. A Közalapítvány a támogatási szerződésben szigorú feltételeket határoz meg a támogatás felhasználásának jogszerűsége és átláthatósága érdekében. A támogatási szerződés meghatározza a támogatási összeg felhasználásának feltételeit, továbbá előírja a benyújtandó szakmai és pénzügyi beszámoló kötelező tartalmi és formai követelményeit.


Jelen támogatási szerződés alapján az önkormányzat az Európai Bizottság N 357/2007 számú bizottsági határozatának megfelelően odaítélt támogatásban részesült.


Az eset kapcsán a képviselő-testület célszerűnek tartja a képviselőkre és külső bizottsági tagokra vonatkozó etikai kódex megalkotását.


A Herceghalomi Hírmondó következő számában Csizmadia Zsuzsanna ad átfogó tájékoztatást a pályázat benyújtásának körülményeiről.


Herceghalom Község Önkormányzata

Előzmény