Herceghalom Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Herceghalom Község Önkormányzata

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Terhesgondozás, tanácsadás. Védőnői feladatok ellátása az újszülött kortól egészen 16 éves korig.Családgondozás, egészségvédelmi programok tervezése, szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        védőnői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        orvosi alkalmasság

        kamarai tagság

        érvényes működési engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        kamarai tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Judit nyújt, a 06-23/530-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 326-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 326-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

vagy

        Elektronikus úton dr. Kovács Judit részére a jegyzo@herceghalom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.herceghalom.hu - 2017. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herceghalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.