Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jogász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3.sz. mell. sz. 59. Jogi és igazgatási feladatkör I. besorolás

Ellátandó feladatok:

Szerződések, munkaanyagok előkészítése, jogi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági munkaagyagok, szerződések előkészítése, hagyatéki ügyek intézése, jegyző munkájának támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        önkormányzati gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        pontosság,

        problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        eredményes pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány, arról hogy nem áll büntetőeljárás, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben történő - kezeléséhez,

        fényképes szakmai önéletrajz

        45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Judit nyújt, a 06-23/530-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Herceghalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 325-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

vagy

        Elektronikus úton dr. Kovács Judit részére a jegyzo@herceghalom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herceghalom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.