Tájékoztató a Képviselő-testület 2018.június 18-i rendkívüli, nyilvános ülésén született döntésről

 

A Herceghalmi Csicsergő Óvoda egészen a mostani nevelési évig tudta fogadni a 2,5 évet betöltött, óvodaérett gyermekeket, azonban a 2018/2019. nevelési évben már csak a 2018. szeptember 30-ig 3. életévüket betöltő gyermekek felvételére volt lehetősége az intézményvezetőnek, így a 150 férőhelyes óvoda teljes kihasználtsággal indul 2018. szeptember 1. napján.

 

A képviselő-testület fenti okok miatt 2018. június 18-án megtartott, rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a 2018. szeptember 1. - 2018. december 31. közötti időszakban önként vállalt feladatként támogatja a herceghalmi lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok 2016. február 28. előtt született, a Herceghalmi Csicsergő Óvodába beíratott, de onnan helyhiány miatt elutasított gyermekek szüleit. A testület úgy határozott, hogy a fentiek szerint érintett gyermekek esetében hozzájárul a Mackó Családi Bölcsődében fizetendő gondozási díjhoz abban az esetben, ha mindkét szülő dolgozik és gyermekük napközbeni elhelyezését más módon nem tudják biztosítani. 

 

A képviselő-testület döntése értelmében a támogatás mértéke: heti 5 nap ellátás igénybevétele esetén: 24.000,-Ft/hó, 4 nap ellátás igénybevétele esetén: 20.000,-Ft/hó.

 

A képviselő-testület a gondozási díjhoz egyedi kérelem alapján további támogatást tud nyújtani. A kérelmeket szociális rászorultság alapján a Humán és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.


Az érintett gyermekek szülei személyre szóló tájékoztatást kapnak, amely alapján egy szándéknyilatkozat kitöltésével 2018. július 9. napjáig igényelhetik az önkormányzati támogatást.
2018. június 20., szerda 09:45


Vissza