A közmeghallgatás kapcsán felmerült kérdésekről…

A közmeghallgatást követően számos kérdés érkezett hozzám, amelyek az egyes megvitatott témák kapcsán merültek fel.

Többen megkérdőjelezték, hogy valóban törvénytelenül járt-e el a testület, amikor zárt ülésen hallgatta meg az ÉDV Zrt. ajánlatát az ivóvíz és csatornaszolgáltatás vonatkozásában. Álláspontom szerint a Képviselő-testület körültekintően és jogszerűen döntött a zárt ülés elrendeléséről.

- Az önkormányzati törvény taxatíve felsorolja, hogy mely ügyekben kell zárt ülést elrendelni, ugyanakkor a törvény 46. § (1) c) pontja lehetőséget biztosít a Képviselő-testület számára zárt ülés elrendelésére abban az esetben is, ha a döntés az önkormányzat vagyonát érinti. Az a kérdés, hogy az önkormányzatnak a megfelelő vízellátás biztosítása érdekében meg kell-e építeni egy víztornyot megközelítőleg 150 millió forintért, vagy a beruházás megvalósítása nélkül is elérhető a biztonságos vízellátás a településen azt gondolom, hogy az önkormányzat költségvetését alapjaiban érinti.

- Célszerűnek tartottuk a zárt ülés elrendelését azért is, mert tisztában voltunk azzal, hogy a tájékoztatás során valószínűleg a jelenlegi szolgáltatási díjaknál sokkal kedvezőbb ajánlatot fognak tenni, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerződés még hosszú ideig köti az önkormányzatot és csak időigényes és hosszadalmas tárgyalásokkal juthatunk el a végleges, és a lakosság számára kedvezőbb megoldáshoz. Nem szerettük volna azt a hamis illúziót kelteni a lakosságban, hogy ez a kedvező ajánlat esetleg rövid időn belül realizálódhat, ezért csak akkor kívántunk a lakosság elé állni, amikor már valamilyen eredményről is be tudunk számolni. 

A víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések az önkormányzat honlapján elérhetők:

http://www.herceghalom.hu/?module=news&action=getfile&fid=244552

http://www.herceghalom.hu/?module=news&action=getfile&fid=244551

http://www.herceghalom.hu/?module=news&action=getfile&fid=244550

A másik sarkalatos kérdés a testület által hozott elvi támogatásról szóló határozatot érintette. A Képviselő-testület már második ciklusban hoz olyan határozatokat, amelyek arról szólnak, hogy az adott előterjesztésben megfogalmazott kérést, javaslatot „elviekben támogatja”. Ez minden esetben azt jelenti, hogy a Képviselő-testület nincs az összes információ birtokában és ezért nem tud megalapozott döntést hozni, de az ügyet fontosnak tartja és a későbbiekben ismételten napirendre kívánja tűzni. Ezen bevett gyakorlatot országszerte alkalmazzák az települési önkormányzatok, amikor „elvi döntést” hoznak. Az önkormányzatok „elvi döntéseiket” honlapjukon publikálják, így azok bármely kereső szolgáltatásból elérhetőek.

Készséggel válaszolok minden további kérdésre, amennyiben elküldik a jegyzo@herceghalom.hu e-mail címre.

Tisztelettel,

dr. Kovács Judit

jegyző
2019. január 31., csütörtök 14:44


Vissza