HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy a Kormány a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendeletben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű infrastruktúra beruházásként jelölte ki az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) – Tatabánya-Újváros csomópont között” közlekedési infrastruktúra fejlesztést, amely érinti Herceghalom Község közigazgatási területét is.

A tervezett közlekedési infrastruktúra beruházás megvalósításához szükséges Herceghalom hatályos - 2018 decemberében jóváhagyott - településrendezési eszközeinek (településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének) módosítása is az M1 autópálya menti, a bővítéssel érintett területekre.

A tervmódosításhoz elkészítésre kerülő tervdokumentáció a 314/2012. Kormányrendelet 42.§ ún. tárgyalásos eljárás keretében az állami főépítész véleményezteti az államigazgatási egyeztető szervekkel.

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017. (III. 20.) számú rendelete szerint az állami főépítészi véleményeztetés előtt a tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti. 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. 06.03-tól - 2019.06.18-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.herceghalom.hu

***

Önkormányzatunk lakossági fórumot is szervez

Időpontja: 2019.06.11-én, 18.00. – 18.30. óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

 Javaslatot, észrevételt tenni a Lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 

2019. 06.18-ig

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

                 

                                                                                                    Erdősi László 

                                                                                                     polgármester
2019. június 03., hétfő 14:53


Vissza