HIRDETMÉNY

Herceghalom Község Településfejlesztési koncepció készítése és Településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata módosítása és felülvizsgálata, valamint Környezeti értékelés – jóváhagyott tervdokumentációHerceghalom Község Önkormányzata az Önök véleményezésére 2018. októberében megküldött tervdokumentációt jóváhagyta.

A tervdokumentáció véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rend. 28. § (6) alapján - a koncepció és a településrendezési eszköz egyszerre készült - a véleményezés egy eljárásban, a településrendezési eszköz egyeztetési szabályai szerint történt.

 A Korm.rend. 43.§ (2) értelmében elérhetővé teszem a kormányrendelet 2. és 4. és 5. melléklete szerinti tartalommal elkészített a településfejlesztési koncepció, valamint a településrendezési eszközök jóváhagyott munkarészeit, és a kormányrendelet 1. és 3. melléklete szerinti megalapozó, illetve alátámasztó munkarészeket, mindezeken felül a tervdokumentációhoz elkészült, 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelést, valamint az Örökségvédelmi hatástanulmányt is. 

 

Herceghalom, 2018. december 19.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

                                                                                                   Erdősi László András

                                                                                                           polgármester

 

 Kapcsolódó dokumentumok:

1. TSZT tervlap

2. SZT tervlap

3. I. kötet Megalapozó vizsgálat

4. II. kötet Telepfejl.célok Jövőkép

5. III. Alátámasztó javaslat

6. IV. TSZT leírás

7. V. HÉSZ és SZT

8. VI. Örökségvéd.Hat.tan.

9. VII. Környezeti értékelés